Op dit moment wordt 40 procent van de diensten van de overheid, zoals het aanvragen van een kapvergunning of een rijbewijs, online aangeboden. Minister Thom de Graaf (Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties) stelde als doel om eind 2003 een kwart van de diensten online aan te bieden. Die doelstelling werd gehaald. Vervolgens legde hij de lat voor 2007 op 65 procent. In het beursmagazine van Overheid & ICT maakt Bert Mulder (voormalig lid van de Tweede Kamer) een berekening. "Een gemiddelde gemeente heeft in zijn vindcatalogus zo'n driehonderd diensten. Laten we aannemen dat er honderd echt in aanmerking komen voor digitale varianten. Met 487 gemeenten praten we over 48.000 diensten. Over drie jaar moet 65 procent daarvan online zijn. Dat zijn 30.000 diensten drie jaar, oftewel tienduizend per jaar." Directeur Henk Scholten van Geodan, een bedrijf dat geografische software aan de overheid levert voor onder meer de digitale presentatie van bestemmingsplannen, vindt de doelstelling van 65 procent nog te laag. Cor van Tilborg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met hem eens. "Wat ons betreft wordt het 100 procent." Op de vraag of de doelstelling van De Graaf wordt gehaald, antwoordt Van Tilborg echter: "Laten we hopen dat het lukt." Zijn collega Jeroen Stoop noemt de 65 procent ook `ambitieus'. Want de Nederlandse overheid loopt op technologisch gebied nog wel achter op de ons omringende landen. Bovendien klinken er wanklanken over de houding van de overheid.

Standaardisatie

"Je moet helder hebben waar je precies naartoe wilt en je niet verliezen in een percentage", aldus Albert Hazelhoff van de provincie Overijssel. "We hebben behoefte aan duidelijkheid." "Standaardisatie (van bijvoorbeeld authenticatie- en identificatiemethoden, red.) is belangrijk, het ministerie moet dat regisseren", vindt een medewerker van de gemeente Arnhem. Volgens hem hebben de gemeenten geen technische, maar vooral organisatorische problemen. "In Den Haag heeft men zich de afgelopen twee kabinetten afgevraagd wie de baas is over ict. Daardoor gebeurde er feitelijk niets", aldus discussieleider en VVD'er Robin Linschoten. "Gemeenten hebben nu behoefte aan een baas die zegt `en nu gaan we het zo doen'." Voor de online diensten is een brede invoering van de digitale handtekening nodig om persoonlijke informatie te versleutelen en om er zeker van te zijn dat je met een betrouwbare partij contact hebt. Dat gemeenten nog niet durven over te stappen naar deze digitale wereld heeft voor een deel te maken met koudwatervrees, denkt Steven Buytels van de ICTU (Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie). "Ze willen oude vertrouwde dingen niet weg doen voordat ze weten waar ze mee verder gaan." Koudwatervrees is een grotere belemmering dan gebrek aan technische kennis, denkt hij.