Volgens de bond is het voor consumenten erg lastig om een dienst op te zeggen als ze bij dat bedrijf nog meer diensten afnemen. "Wie bijvoorbeeld meerdere diensten bij UPC afneemt, zoals kabeltelevisie, telefonie en internet, moet de hele bundel aan diensten kunnen opzeggen als UPC bijvoorbeeld het aantal tv-zenders wijzigt", legt een woordvoerster van de bond uit. Nu zijn die mogelijkheden er nog niet of blijkt de klant nog een jaar aan een abonnement vast te zitten, volgens de bond.

Onlangs werd in de media bericht over plannen van UPC om het aantal tv-zenders in het basispakket terug te brengen van 30 naar 22. Hierop kwamen veel klachten binnen bij de Consumentenbond. "Als een van die diensten wordt gewijzigd, is het voor consumenten niet mogelijk om bijvoorbeeld van het hele pakket aan diensten af te kunnen." De bond pleit daarom voor het invoeren van een opzegperiode van dertig dagen indien één van de afgenomen diensten verandert.

In een brief aan minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft de Consumentenbond gevraagd om de regels voor het opzegtermijn in de telecomsector te wijzigen. Brinkhorst stelde vorige maand al voor om de huidige praktijk uiterlijk volgend jaar te gaan aanpakken. De Consumentenbond vindt dat er nu actie moet worden ondernomen.