Veel details heeft het bedrijf nog niet gegeven, maar het is wel duidelijk dat behalve de database ook de E-Business Suite, de Application Server en diverse PeopleSoft-producten lek zijn.

De lekken zijn zo ernstige dat het in vijf gevallen mogelijk is gebruik te maken van de database zonder dat er een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Datzelfde risico is met zeven lekken bij de Application Server het geval. Hierdoor kunnen gevoelige gegevens van ondernemingen gevaar lopen.

Oracle brengt eens per drie maanden een reeks updates uit om de onveiligheden in de programmatuur terug te dringen. Bij de laatste ronde in juli kondigde het bedrijf al aan bezig te zijn aan problemen voor de ronde in oktober.

Opmerkelijk genoeg heeft Oracle geen aankondigingen gedaan voor updates aan de lijn aan Linux Servers, die het bedrijf voert. Dit weekend werd bekend dat er een ernstig lek in de Linux-kernel is gedicht. Wie dit wil verhelpen moet niet alleen de software installeren, maar de machine ook herstarten wat in een aantal setups de beschikbaarheid van systemen beïnvloedt.