Hoe kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. Voor Oracle lag het misschien voor de hand om de bedrijfsnaam te veranderen, maar bepaalde applicaties hebben er de grootste moeite mee.

Alle Eclipse versies op Windows sinds 3.3 uit 2007, tot en met de Helios release uit 2010, bleken te crashen met een OutOfMemoryError. Eclipse gebruikt het veld om de VM te identificeren. Maar als er Oracle staat werkt dat niet meer en wordt de PermSize flag niet meer toegevoegd en dat maakte Eclipse erg onstabiel en crashte het ineens erg vaak.

Pijnlijk

Dit onvoorziene effect was extra pijnlijk doordat Java automatisch wordt geüpdatet, waardoor goed functionerende applicaties zomaar ineens gingen crashen. Oracle heeft de verandering intussen teruggedraaid. In JDK 7 wordt Sun Microsystems alsnog veranderd in Oracle.

Bron: Techworld.nl