Hierdoor moeten de Europese toezichthouders de softwarefabrikant binnen een maand antwoord geven of de overname daadwerkelijk doorgang kan vinden. De EC heeft inmiddels 17 november als uiterste datum geprikt waarop zij hun antwoord klaar moeten hebben. Eventueel kan de commissie nog wel beslissen dat zij het nodig acht een nader onderzoek in te stellen. Eerder al maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend een dergelijk onderzoek wel in te stellen. Dit omdat het ministerie meer tijd nodig had om de antitrustbezwaren te onderzoeken. PeopleSoft verzet zich hevig tegen de overname en is ervan overtuigd dat de autoriteiten hier een stokje voor zullen steken. Logischerwijs denkt Oracle dat er geen onoverkomelijke obstakels zullen zijn.