Twee ministeries mogen migreren naar een Enterprise Resource Planning (ERP) pakket van SAP zonder concurrent Oracle ook maar een kans te geven in de aanbesteding. Dat vonnist de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure van Oracle tegen de Staat, meldt het juridische blog IT en Recht.

SAP gekozen, Oracle geen kans

In 2010 besloten de ministeries van Financiële Zaken (MinFin) en Volksgezondheid (VWZ) te migreren naar een nieuw ERP-pakket. Maar in plaats van een 'open' aanbesteding was van te voren al besloten over te stappen naar de SAP Business Suite. Dat systeem was namelijk al- naar tevredenheid- sinds 2003 in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken (SZW). En dus vroegen de organisaties expliciet naar levering van SAP-licenties.

Oracle was woest, dit was in flagrante strijd met het gelijkheidsbeginsel in het aanbestedingsrecht, stelde de leverancier. Het sleepte de Staat voor de rechter maar verloor in kort geding en nu ook in de bodemzaak.

Staat mag ICT hergebruiken

Ministeries zijn namelijk geen aparte aanbesteders, maar de Staat is één aanbestedende dienst. MinFin en VWZ mogen dus een ICT-systeem dat reeds in gebruik is bij een ander departement zelf uitrollen zonder in een aanbesteding rekening te houden met concurrerende ICT-aanbieders, vinden de rechters.

Er is slechts sprake van verbouwing van het lopende project bij Sociale Zaken en vervolgens van hergebruik door andere ministeries. Die keuze is gemaakt om “technische, doelmatige en bedrijfseconomische redenen".

Vendor lock-in

Dat de vendor lock-in van SAP daarmee wordt verstevigd, is volgens de rechtbank geen punt. “De objectieve rechtvaardiging van het vragen naar SAP-licenties vloeit voort uit de afhankelijkheid van de Staat van SAP als leverancier van Sap Business Suite."

UPDATE: Oracle Nederland reageert: "Zoals de aanbesteding is opgezet, betekent dit dat zonder enige vorm van mededinging 2 van de 11 ministeries aan een voorkeursleverancier wordt toegekend en dat op deze manier voor andere leveranciers een substantieel deel van de potentiële markt wegvalt." Door de uitspraak in de bodemprocedure is er volgens Oracle nu wel "helderheid in dergelijke complexe aanbestedingstrajecten".