Oracle heeft het recht om zijn intellectuele eigendom te beschermen, vindt een beroepshof in de VS. Twee jaar geleden verwees een rechter de copyrightclaims van Oracle dat Google met Android onterecht gebruik had gemaakt van Java-code naar de prullenbak.

De hogere rechters vinden niet dat fair use van toepassing is en dat rechter Alsup zorgen over interoperabiliteit niet had mogen meenemen in zijn beoordeling over het gebruik van API's. Een lagere rechtbank moet nu opnieuw kijken naar de vraag of het gebruik van code met copyrightbescherming onder fair use valt.

Gebonden aan wetgeving

"We concluderen dat een set van commando's om een computer instructies te geven om bepaalde operaties uit te voeren een uitdrukking kan zijn die copyrightbescherming kan verdienen", schrijft het beroepshof in zijn oordeel. De rechters stellen dat ze gebonden zijn aan de huidige wet die copyrightbescherming voor software mogelijk maakt, tenzij het Supreme Court daar anders over beslist.

De jury bepaalde twee jaar geleden dat Android wel onterecht gebruik maakte van Java in Android, maar daar geen patentinbreuk mee maakte. Daarmee vond de rechtbank dat ook de copyrightclaims vervielen, maar hij wordt nu daarop teruggefloten door de hogere rechtbank en moet uitgaan van het eerste juryoordeel dat er wél onterecht gebruik wordt gemaakt van Java.

Nieuwe procedure

Een jury onder diezelfde rechter Alsup moet zich nu opnieuw buigen over de vraag of het gebruik van Java-API's met Android onder fair use valt. Oracle stelt in een verklaring verheugd te zijn dat Google's pogingen om copyrightbescherming op code af te breken zijn mislukt.

De beslissing over de beroepszaak via Re/code

Oracle-Google-Java Appeal Decision

Update 20.19 uur: Tweede alinea na de lead toegevoegd met verduidelijking eerder oordeel en de gevolgen van het hoger beroep.

Update 20.32 uur: Advocaten branden het oordeel af als een juridische misser. Techdirt beargumenteert dat het beroepshof het verschil tussen een API en software niet heeft begrepen.