Eerst wil het bedrijf weten hoe de toegang van internetaanbieders tot het vernieuwde netwerk van KPN wordt geregeld. Dit heeft Jean-Jacques de Pins van Wanadoo/Orange gezegd, zo meldt de Volkskrant.

KPN moet andere internetaanbieders zoals Wanadoo/Orange nu nog toegang verlenen tot de wijkcentrales. Door de vernieuwing van het KPN-netwerk zullen echter veel van die wijkcentrales verdwijnen.

De nieuwe knooppunten in het KPN-netwerk worden de straatkasten. Over de toegang hiertoe is nog niets wettelijk vastgelegd.