KPN diende een aanklacht in tegen Orange, omdat uit het spotje niet duidelijk naar voren zou komen dat bellers niet alleen betalen voor de gebelde seconden, maar daarnaast een starttarief per gesprek kwijt zijn.

Orange voerde aan dat het in de televisiespots verwijst naar de voorwaarden die op www.orange.nl staan. De rechter oordeelde dat deze mededeling te kort in beeld was om de 'genoemde suggestie te relativeren', zo meldt het Nederlands Juridisch Dagblad. De verwijzing naar de voorwaarden is slechts 3 seconden in beeld, terwijl de spot 15 seconden duurt. Daarnaast zou de tekst die naar de voorwaarden verwijst te klein zijn, waardoor deze niet genoeg opvalt.

De rechter oordeelde dat de tv-spot niet meer mag worden uitgezonden en dat Orange een rectificatie moet plaatsen in de dagbladen Volkskrant, NRC Handelsblad, Telegraaf, Metro en Spits. De tekst van de rectificatie luidt:

"Wij hebben onlangs op televisie bericht dat u bij Orange slechts per seconde betaalt. Wij hebben verzuimd te vermelden dat u daarboven ook altijd een starttarief betaalt. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat onze gedane mededelingen misleidend waren en dat wij daarmee onrechtmatig hebben gehandeld."