Het software-onderdeel van Ordina TA, waar nu ongeveer 375 medewerkers actief zijn, gaat over in handen van de huidige directie en Gilde Equity Management Benelux.

Het voornemen tot verkoop van het onderdeel werd op 4 maart aangekondigd en wordt naar verwachting na goedkeuring door de NMa binnen enkele weken definitief afgerond. Ordina zal de verkoop en de effecten ervan nader toelichten bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 19 augustus.

Geen ontslagenen

Technical Automation, goed voor een jaarlijkse omzet van circa 36 miljoen euro, wordt verkocht omdat het 'onvoldoende raakvlakken' zou hebben met de kernactiviteiten van Ordina. Deze liggen op het gebied van Consulting, ICT en Outsourcing.

TA richt zich op embedded, geïndustrialiseerde automatisering en zal onder een nieuwe naam verder gaan. Daarnaast zal zowel het klanten- als het werknemersbestand ongewijzigd blijven.

Consulting, development, outsourcing

Ordina telt werken momenteel zo'n 5700 medewerkers voor de Nederlandse en Belgische markt.