Het bedrijf van MariaDB-ontwikkelaar Michael ‘Monty’ Widenius fusereert met SkySQL, dat is opgericht door enkele originele ontwikkelaars van MySQL. Door de twee bedrijven te fuseren is de toekomst van het open source-alternatief voor MySQL veilig gesteld, stelt Widenius in een persbericht.

MySQL-ontwikkelaars gaan samen

MariaDB van Monty Program Ab blijft in de fusie een aparte entiteit. De MariaDB Foundation blijft bestaan en SkySQL wordt er lid van. De originele ontwikkelaars van MySQL mengen zich daarmee de MySQL-fork, wat MariaDB een groot alternatief maakt voor de software van Oracle.

SkySQL gaat verder investeren in de ontwikkeling van de databasesoftware en werkt onder meer aan software waarmee beheerders zowel MySQL als MariaDB in een zakelijke omgeving kunnen beheren. Interoperabiliteit van meerdere databasestructuren, waaronder MySQL en noSQL staat hoog op de agenda van het bedrijf.

SkySQL belooft transparantie

Na de overname van Sun door Oracle versplinterde de groep originele MySQL-ontwikkelaars. Michael Widenius, de MySQL-frontman die de software had ondergebracht bij Sun, verzette zich tegen de overname door Oracle, dat door verschillende ontwikkelaars wordt gezien als een vijand van open source. Enkele andere ontwikkelaars richtten SkySQL op.

Widenius was bang dat Oracle de openheid van MySQL teniet zou doen. Die angst lijkt inmiddels enigszins bewaarheid nu Oracle geen openheid van zaken meer geeft over de bugfixes die worden uitgerold, waardoor bijvoorbeeld regressietests lastig worden. SkySQL laat dan ook direct in het persbericht van de fusie met MariaDB weten altijd transparant te zullen zijn over bugfixes en testcases te zullen leveren.

Open source MySQL

De MySQL-oprichter kwam met MySQL-alternatief MariaDB om de databasesoftware altijd open source te houden. De laatste tijd is de concurrent van MySQL in opkomst en Linux distro’s als Fedora en OpenSUSE adopteren MariaDB als de standaarddatabasesoftware. Andere topontiwkkelaars richtten SkySQL op om onder meer MariaDB technisch te ondersteunen.