Elke minuut telt als het gaat om het oplossen van het millenniumprobleem, is de gedachtegang achter het wetsontwerp dat de Amerikaanse Congresleden John Linder en David Dreier hebben ingediend. Zij willen eenmalig de officiële vrije dag die oudejaarsdag is verplaatsen naar 3 januari. Hierdoor ontstaat er dit jaar een werkdag meer op de millenniumrampen af te wenden. Bovendien krijgen bedrijven en overheidsinstellingen omdat, Nieuwjaarsdag op zaterdag valt, zo een periode van drie aaneengesloten dagen om te kijken of hun computersystemen die millenniumwisseling goed hebben doorstaan en kunnen er eventueel noodmaatregelen worden genomen. "Congrescommissies hebben met succes gewerkt om het land voor te bereiden op het Y2K-probleem en dit is een bescheiden voorstel op grond van hun overwegingen", zei parlementslid Linder in een officiële verklaring. Microsoft presenteerde gisteren een nieuwe versie van het lichtgewicht besturingssysteem Windows CE. Vanaf deze versie kan het besturingssysteem voor palmcomputers ook uit de voeten met een kleurenscherm. Ondanks toenemende hardwareprestaties en twee nieuwe versies van Windows CE zijn palmcomputers nog altijd niet echt aangeslagen bij een breed publiek. Vooral de relatief hoge prijzen zouden daar debet aan zijn. Daarnaast zou Windows CE niet altijd perfect werken op een aantal draagbare computers. Analisten denken echter dat palmcomputers uitgerust met de nieuwe Windows CE-versie nu echt de concurrentie aangaan met de Palm Pilot van 3Com, die later dit jaar ook van een kleurenscherm zal worden voorzien. bART Internet Services heeft een scantest ontwikkeld waarmee iedereen, simpel en eenvoudig, via een webpage zijn computer kan scannen op Back Orifice en Netbus servers. De internetprovider schrijft in een persbericht: "bART Internet Services heeft de Back Orifice en Netbus scantest ontwikkeld om haar abonnees meer bewust te maken van het bestaan van deze zogenaamde `hacking tools'. In de dagelijkse praktijk merken wij dat veel abonnees onvoldoende op de hoogte zijn en weinig doen aan de beveiliging van de eigen computer. Men beseft meestal niet dat men verantwoordelijk gehouden kan worden voor hackpogingen, mailbombs of andere strafbare feiten die vanaf het systeem van de abonnee plaatsvinden zolang je niet kunt aantonen dat iemand anders hiervoor verantwoordelijk is". De scantest voert een scan uit op de standaard Back Orifice en Netbus poorten van de computer. Hierbij wordt een aanval gesimuleerd van deze `hacking tools' op de poorten van een computer van de abonnee. Iedere Nederlander moet een eigen, gratis, e-mailadres krijgen. Dat betogen Jan Prins en Guikje Roethof, respectievelijk directeur beleid en bestuurslid van de Internet Society Nederland (ISOC) vandaag in de Volkskrant. De oplettende lezers van die krant wisten dat overigens zaterdag al omdat redacteur Martijn van Calmthout had gesnuffeld in het ATEX-systeem en daarin het stuk voor de opiniepagina had gevonden. De Volkskrantredacteur sabelde het plan, waarover ook in de Verenigde Staten en Ierland wordt nagedacht, zonder veel omhaal neer. Prins en Roethof vinden dat de groei van het internet- en daarmee samenhangend het e-mailgebruik langs "al te traditionele scheidslijnen" verloopt. Vooral Nederlandse vrouwen en mensen met een laag inkomen zijn ondervertegenwoordigd in cyberspace, zo betogen zij. Volgens de ISOC-bestuurders komt dat onder andere door de kosten: "Inclusief afschrijvingen en gebruikskosten moet een modale Internetgebruiker rekenen op zo'n 250 gulden per maand". De overheid moet samen met het bedrijfsleven "veel harder trekken aan het creëren van publieke e-mailcenters in horeca-instellingen, supermarkten, postkantoren, bibliotheken, gemeentehuizen, verzorgingsinstellingen, etc. Zodat niet alleen iedere Nederlandse burger over een gratis e-mailadres beschikt, maar ook over de mogelijkheid elektronische post te verzenden en te ontvangen", zo schrijven Prins en Roethof.