Veel bedrijven hebben flink te stellen met de economische crisis. Outsourcing lijkt voor die bedrijven een uitkomst, omdat ze zelf een slanke organisatie kunnen houden en tijdelijke projecten kunnen overdoen aan leveranciers.

Maar dat betekent volgens Gilbert van der Heiden, analist bij onderzoeksbureau Gartner, niet dat die leveranciers garen spinnen bij de economische malaise. Zeker kleinere Nederlandse outsourcingsbedrijven hebben het moeilijk, omdat zij grotere risico's hebben moeten nemen.

Uurtje-factuurtje

“De Benelux is een van de grootste Time and Material-markten, een markt dus voor uurtje-factuurtje”, zegt Van der Heiden. “Dat soort discrete projecten hebben een flinke tik gehad, omdat de contractduur in veel gevallen onder druk van klanten is verkort.” De total uitbesteding van ict is volgens Van der Heiden niet veel veranderd, maar met de crisis in het achterhoofd kiezen bedrijven vaker voor kleinere, en dus goedkopere, projecten. Grotere outsourcingsconcurrenten proberen door die trend ook meer van de kleine projecten binnen te halen.

Tegelijkertijd willen de klanten gebruik blijven maken van dezelfde diensten die ze voorheen afnamen. “Ze zoeken het meer in contracten die zijn gebaseerd op resultaten. Dienstverlening met SLA's dus (service level agreements).” Dat betekent dus een verschuiving van projectgebaseerde outsourcing naar diensten die van begin tot einde door de leverancier worden geleverd. “Waar een bedrijf zijn applicatie-ontwikkeling eerst als een Time and Material-service inkocht, zal het nu meer richting managed service-dienst gestuurd worden.” Daar horen SLA's bij, maar die brengen meer risico's met zich mee, zeker voor kleinere leveranciers.

“Bij de discrete projecten, met een specifiek begin- en einddoel, zie je dat het er vorig jaar minder zijn geweest”, zegt Van der Heiden. “Ik denk dat die lijn dit jaar wordt doorgetrokken.” Daarbij zit een verschil tussen overheidsinstellingen en de private sector, zegt de analist. “Private partijen kijken eerder naar een korte contractduur, terwijl de publieke sector meer gebonden is aan Europese regels. Die gelden ook voor contractduur.”

Volwassener

In dat opzicht zijn klanten volgens Van der Heiden volwassener geworden, omdat ze meer keuzes willen (en vaak ook moeten) maken als het gaat om leveranciers. Ze weten daardoor beter wat ze willen. “Sinds het afgelopen jaar wisselen partijen makkelijker van leverancier”, zegt hij.

“Veel bedrijven hebben hun afname geconsolideerd, dus leggen meer projecten bij een enkele leverancier neer. Anderen kiezen er juist voor om te differentiëren.” Voor 2010 verwacht Van der Heiden dat die volwassenheid doorgetrokken wordt. “Steeds meer klanten stellen de juiste vragen, voordat ze met een leverancier in zee gaan."