Dit blijkt uit onderzoek van IDC, die de honderd grootste outsourcingscontracten van de afgelopen vijf heeft geanalyseerd. "Economische factoren hebben de concurrentie op veel gebieden verhevigd. Veel bedrijven besteden [it-taken] uit om te kunnen blijven concurreren en de technologische ontwikkelingen te kunnen bijbenen", licht Cynthia Doyle, analist bij IDC, toe. De marktonderzoeker constateert overigens dat veel organisaties via outsourcing ook toegang hopen te krijgen tot ervaren it-professionals. IDC constateert daarnaast dat contracten voor het uitbesteden van it-taken zelden of nooit binnen de gestelde termijn weer worden ontbonden. IDC concludeert dat veel contracten uitlopen of voortijdig worden afgebroken. De gemiddelde contractsduur tussen 1997 en 2001 was 7 jaar. Dit terwijl het leeuwendeel van de overeenkomsten een looptijd van vijf of tien jaar had.