Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan het gebeuren dat bepaalde zware medicijnen overgedoseerd worden. Dit is gebleken na een ernstige overdosering bij een patiënt.

Apothekers maken gebruik van diverse programma's die de dosering controleren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de leeftijd, het geslacht en het gewicht van de patiënt. Bij een aantal medicijnen werkt het bewakingssysteem niet goed, aldus de IGZ.

Het gaat daarbij om een aantal cytostatica (stoffen die bij chemokuren worden gebruikt) en immunomodulantia (stoffen die het afweersysteem beïnvloeden). De verkeerde doseringen zijn tot nu toe bij drie geneesmiddelen (azathioprine, ciclosporine en methotrexaat) geconstateerd. De IGZ sluit echter niet uit dat het systeem ook bij andere medicijnen niet goed werkt.

De fout is mogelijk in juni veroorzaakt toen een update van de software werd geïnstalleerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseert apothekers en apotheekhoudende huisartsen hun administratie van de afgelopen maanden te controleren op te hoog voorgeschreven doseringen. Zolang de problemen in de software niet zijn opgelost, wordt apothekers aangeraden bepaalde doseringen handmatig te controleren.

Duidelijk

De KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), de brancheorganisatie voor apothekers, is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel softwarepakketten fouten in hun medicatiebewaking hebben. "Vorig jaar juli is de software aangepast en nu blijkt dat sindsdien in sommige gevallen geen waarschuwing wordt gegeven wanneer dat wel had gemoeten", aldus KNMP-woordvoerder Jeroen van Wijngaarden.

Er is tot nu toe één incident gemeld waarbij de software een te hoge dosering gaf. "Apothekers controleren nu al vaak zelf of de dosering klopt." Zouden ze dat niet doen, dan waren er volgens Van Wijngaarden veel meer zijn.

Volgens één van de fabrikanten van apothekerssoftware, Microbais, gaat het om in totaal ongeveer tien verschillende softwarepakketten. "We bieden nu vooral ondersteuning en geven informatie aan apotheken. Dus daarmee is feitelijk het probleem opgelost", aldus een Microbais-woordvoerder.

De KNMP hoopt dat de softwareproblemen in de systemen snel kunnen worden opgelost. "Dit maakt mensen ongerust en niet helemaal onterecht natuurlijk want het gaat om zware medicijnen. Het is een collectieve deuk in het vertrouwen van de patiënt in de gezondheidszorg en in de software", aldus Van Wijngaarden.