Deze overeenstemming volgt op de uitspraak van de rechter vorige week. Deze bepaalde dat Microsoft 120 dagen heeft om te voldoen aan de eis om de Sun Java Virtual Machine in Windows en Internet Explorer op te nemen. De rechter meende al eerder dat het onmogelijk is voor Sun om met Microsoft te kunnen concurreren als Microsoft niet de meest recente versie van Java in zijn besturingssysteem en browser opneemt. De twee kemphanen hebben nu een gezamenlijk voorstel bij de rechter neergelegd. Ondertussen gaan de advocaten van Microsoft onvermoeid door met hun strijd tegen de uitspraak van rechter Motz. Microsoft zal in beroep gaan.