Twitter kreeg in het eerste half jaar te maken met 2058 overheidsverzoeken tot het overhandigen van gebruikersdata van 3131 accounts. Een stijging van 46 procent vergeleken met het half jaar daarvoor. Twitter wijst op zijn groeiende internationale activiteiten, met als gevolg dat acht nieuwe landen data opeisten, maar ook op de markttrend dat sociale media telkens weer bestookt worden met nog meer opvragingen.

Opnieuw is de VS kampioen opvragingen. Zij vroegen welgeteld 1257 keer om accounts, oftewel 61 procent van alle wereldwijde verzoeken. Ook de succesratio is in Amerika het grootst: bij 72 procent van deze opvragingen is de informatie - zoals e-mailadressen en IP-logs - of een deel daarvan ingewilligd. Ook Japen doet met 9 procent (192 stuks) van het totaal aantal opvragingen leuk mee.

Nederland: Twitter niet belangrijk

De Nederlandse overheid, berucht om zijn buitensporige aftappen van telefoonverkeer, lijkt Twitter nog niet echt te hebben gevonden. Slechts vijf verzoekjes omtrent acht accounts, waarvan 20 procent is overhandigd.

In het half jaar hiervoor ging het om minder dan tien verzoekjes (specifieker was het rapport toen niet) over 14 accounts waarvan 56 procent is ingewilligd.

Twitter zegt zich waar het kan te verzetten tegen opvragingen van overheden. Alleen met een vordering mag de inhoud van communicatie worden opgevraagd, ook van DM's. "Wij brengen de betreffende gebruikers op de hoogte van verzoeken om hun accountinformatie, tenzij dit ons verboden wordt", schrijft het bedrijf bij het halfjaarlijkse rapport.