De gunning van de vaste telefonie binnen de grote Rijksaanbesteding OT2010 is nu al bijna twee jaar onderwerp van rechtszaken. Gedurende die hele periode is het de overheid nog steeds niet gelukt de vaste telefonie daadwerkelijk te gunnen aan een van de bieders, waaronder KPN en Tele2. KPN zou bewust fouten hebben gemaakt bij de aanbesteding waardoor het de opdracht in eerste instantie op oneigenlijke gronden binnensleepte. Tele2 kreeg daarna de opdracht, maar dat is meerdere malen succesvol aangevochten door KPN.

Rijk staat met lege handen

Het Rijk staat daardoor nog steeds met lege handen. Begin deze maand zei woordvoerder Paul Klinkenbijl namens de aanbestedingsorganisatie OT2010 dat het Rijk nu snel wil komen tot een “rechtmatige gunning". De rechter oordeelde eind vorig jaar dat eerst een procedure bij de OPTA moest worden afgewacht. De OPTA heeft in zijn laatste oordeel bepaald dat KPN toch vals heeft gespeeld bij de aanbestedingsprocedure en eist dat KPN voor het einde van deze maand zijn bod op de vaste telefonie intrekt.

Maar van de rechter moet eerst worden afgewacht totdat de beroepsprocedure die KPN kan voeren tegen die beslissing van OPTA voorbij is. Hoewel het Rijk tegen die beslissing in beroep is gegaan, wil het niet wachten op de uitkomsten daarvan. Wel wordt het nu opnieuw ingezette aanbestedingstraject ingetrokken als het hoger beroep leidt tot een nieuwe kans om een definitieve gunning van de oorspronkelijke aanbesteding mogelijk te maken. Dan zou Tele2 mogelijk opnieuw de kavel gegund krijgen.

Vertraging beperken

“Door dit tweesporenbeleid hoopt OT2010 verdere vertraging rond het sluiten van een contract voor vaste telefonie tot een minimum te beperken", schrijft de organisatie in een verklaring. De voorbereiding van de nieuwe aanbesteding is afgestemd met brancheorganisatie ICT~Office. Die heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Binnenkort wordt een programma van eisen gepubliceerd.

Los van deze procedures loopt ook nog het verscherpte toezicht dat OPTA wil uitvoeren op KPN. Het telecombedrijf is daar niet zo van gecharmeerd en heeft gezegd naar de rechter te stappen om in ieder geval de argumenten van dat OPTA-besluit buiten de openbaarheid te houden.