Dat blijkt uit de plannen die het kabinet afgelopen dinsdag presenteerde. Als gevolg van de algehele bezuinigingen moet er in totaal ruim 630 miljoen euro bespaard worden. Toch lopen de ict-uitgaven niet op elk ministerie terug: VWS gaat de komende jaren flink investeren in technologische innovaties.

BZK

Voor het verbeteren, in stand houden en optimaliseren van de ict-voorzieningen heeft Binnenlandse Zaken voor 2010 bijna 77 miljoen euro begroot. Over 2009 is dat nog 86 miljoen. De komende jaren zal dat bedrag nog verder teruglopen naar ongeveer 72 miljoen euro per jaar.

Volgend jaar zal BiZa voornamelijk gaan investeren in modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de uitbouw van shared services centra en verbetering van de ict-infrastructuur voor politie, brandweer en hulpdiensten. De informatiehuishouding van de AIVD zal in 2010 verbeteren door de ingebruikname van een aantal nieuwe systemen.

Defensie

Minister van Middelkoop van Defensie meldt in zijn begroting dat een deel van de ict-projecten wordt vertraagd, gereduceerd of zelfs geschrapt. Het grootste slachtoffer is de bedrijfsgroep Ivent, die bestaat uit de Defensie Telematica-Organisatie (DTO) en de Defensie ICT Uitvoeringsorganisatie (Dictu).

Van de 225 miljoen euro die Ivent in 2009 uit kon geven aan personeelsuitgaven, blijft in 2010 nog 200 miljoen euro over. Ook de uitgaven aan ict-apparatuur en andere materiële kosten moeten worden teruggebracht van 110 miljoen euro naar een kleine 100 miljoen euro.

VWS

Positiever nieuws komt er van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het kabinet investeert de komende drie jaar 120 miljoen euro in ict-innovaties, om zodoende de zorg op termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarnaast moet de landelijke invoer van het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2010 eindelijk van de grond komen. De EPD-wet ligt echter nog altijd ter behandeling in de Eerste Kamer.

Verkeerde cijfers

Afgelopen juli kwam de overheid nog in opspraak, toen bleek dat het totaal aan ict-projecten 517 miljoen euro duurder zou zijn uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. Deze cijfers waren echter niet juist, zo beweerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een dag later. Oorzaak van de blunder was volgens BZK de publicatie van een werkdocument waarin foute cijfers stonden.