De afgelopen tien jaar was dat recht in handen van uitgeverij Kluwer dat het publicatierecht in 1991 voor een appel en een ei bemachtigde. "Wat we vandaag doen is niets meer of minder dan de wet teruggeven aan de burger. Zodat die zelf kan bepalen wanneer hij de wet raadpleegt", zo sprak minister Roger van Boxtel gisteren bij de ondertekening van het koopcontract. Met de overeenkomst tussen Kluwer en de Staat, waarover zo'n twee jaar is onderhandeld, is een bedrag gemoeid van 7,3 miljoen gulden. Een deel daarvan gaat naar de Sdu, de uitgever van alle staatsstukken, die de komende vijf jaar zal zorgen dat het bestand met wetteksten onderhouden wordt. Met de aankoop van het publicatierecht komt een einde aan de vreemde situatie dat het publiceren van wetteksten op internet alleen was toegestaan aan een commerciële organisatie. Op wetteksten berust in principe geen auteursrecht, maar juridische uitgevers bezitten vaak wel het intellectueel eigendom op wetswijzigingen die zij in de 'oude' wetten opnemen. Het gevolg hiervan was dat de Nederlandse burger weliswaar geacht wordt de wet te kennen, maar deze nergens op internet kon vinden. Tegen een student die wetteksten op zijn site Wetten.nu plaatste, werd enkele jaren geleden zelfs een rechtszaak aangespannen. In het tweede kwartaal van 2002 zal het zogeheten Basiswettenbestand beschikbaar komen via Overheid.nl. Doorlopende versies van wetteksten zijn dan voor iedereen en zonder kosten te raadplegen.