Dat blijkt uit een rondgang van Webwereld langs relevante partijen. Eerder deze week meldde het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat het laat uitzoeken waarom er nog geen systeem is dat gps gebruikt om automobilisten snel naar een vrije parkeerplaats te leiden.

Gps goed voor auto én milieu

Het gebruik van een navigatiesysteem levert voordelen op voor mobiliteit en milieu. Het aantal kilometers dat een automobilist rondrijdt op zoek naar een parkeerplek zou met behulp van gps tot 30 procent kunnen afnemen, zo concludeerde TNO vorig jaar.

"De markt laat hier kansen liggen, de vraag is waarom. Hoe kan het nou dat ze dat niet bieden? Het schijnt technisch gezien in ieder geval te kunnen, waarom wordt het niet aangeboden?", aldus een woordvoerster van EZ tegenover Webwereld.

Ingenieursbureau DHV gaat nu in opdracht van EZ onderzoek doen. Eind november zal dit naar verwachting zijn afgerond en zullen voorbereidingen worden getroffen voor een proefproject in een gemeente, zo bevestigt DHV-onderzoeker Pieter Prins.

Gemeenten remmende factor

Uit de inventarisatie van Webwereld rijzen echter twijfels over nut en noodzaak van zo'n onderzoek. Het blijkt namelijk dat het vooral de overheid zelf, en dan vooral gemeenten, is aan te rekenen is dat zo'n systeem nog niet is 'gearriveerd'.

Want hoewel het inderdaad technisch mogelijk is, is dé bottleneck vooralsnog de beschikbaarheid van actuele data over vrije parkeerplaatsen. En verruit de grootste aanbieders van parkeerfaciliteiten in Nederland zijn overheden en semi-overheden.

Aan bijvoorbeeld TomTom zal het niet liggen. Het navigatiebedrijf wil dergelijke mogelijkheden zeker benutten, zo bevestigt een woordvoerster. Het resultaat zou een soort TomTom HD 'Plus' zijn, dat naast actuele file-informatie ook actuele parkeerinformatie verschaft. "We zouden graag toegang krijgen tot een landelijke database met parkeerdata, maar die is voor ons nog niet beschikbaar", aldus de zegsvrouw.

Database in aanleg

Er wordt overigens ook al wel gewerkt aan zo'n landelijke database, op initiatief van een vijftal grote gemeenten. EZ vermeldt dat niet in haar bericht. Dit zogenaamde 'Clearinghouse Parkeren' bevindt zich echter nog in een prematuur stadium, zo bevestigt de voorzitter van het Clearinghouse, John van Dijk, tegenover Webwereld. Het duurt waarschijnlijk nog wel twee jaar voordat de benodigde infrastructuur is voltooid.

Clearinghouse heeft ook een andere insteek, namelijk het koppelen van de digitale database met parkeergegevens aan een betaalsysteem met de mobiele telefoon. Mobiel betalen voor parkeren wordt in Nederland al aangeboden door Park-Line en YellowBrick.

Maar de Clearinghouse-database moet uiteindelijk heel Nederland dekken en wordt bovendien openbaar toegankelijk, zo benadrukt Van Dijk. En daarmee is het 'een kleine stap voor navigatiebedrijven om hier ook gebruik van te maken'. Hij is dan ook enigszins verbaasd dat EZ hiernaar onderzoek laat doen.

"Voordat ze DHV opdracht geven zouden ze eerst even moeten komen praten met Clearinghouse. Ik kan het ze zó vertellen", aldus Van Dijk. "We hebben hier al heel veel informatie en kennis over."

Intelligent systeem

Het Clearinghouse belooft een intelligent systeem te worden dat automobilisten near realtime informatie biedt over waar en wanneer parkeergelegenheid beschikbaar is. Om te voorkomen dat veel automobilisten tegelijkertijd naar eenzelfde parkeerplek rijden die dan alsnog bezet zal zijn, wordt gebruik gemaakt van historische mobiliteits- en parkeergegevens. 'Lokatie- en tijdspecifieke parkeerdruk' heet dat in jargon.

Dit alles wordt geïntegreerd met een mobiel betaalsysteem, zodat het parkeerkaartjes trekken verleden tijd wordt. Naast de gemeentelijke parkeerbedrijven zijn ook commerciële parkeergarages welkom bij het Clearinghouse, aldus Van Dijk.

Dure draadloze sensors

Hoe slim ook, het Clearinghouse-systeem kan niet exact voor elke parkeerplek bijhouden of die bezet of vrij is, erkent Van Dijk. Maar op termijn zouden parkeerplekken een sensor kunnen krijgen die draadloos aan meldt wanneer een plaats beschikbaar is.

Ook die technologie bestaat al: in Parijs loopt een proefproject. Van Dijk: "Maar voor de prijs die ik gehoord heb, gaan we voorlopig nog niet de stad volleggen met die sensors."

"De parkeermarkt heeft een hele interessante toekomst, maar we gaan eerst zorgen dat we parkeerrechten digitaliseren en centraal beheren en beschikbaar maken", concludeert Van Dijk pragmatisch.