Zo'n 80 procent van overheidsinstellingen en instanties die zich bezig houden met openbare orde en veiligheid is niet voorbereid op uitval van elektriciteit en ICT. Het 'urgentiegevoel' is laag.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat 80 procent van de overheden en instanties die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid een plan hebben om te kunnen functioneren als de stroom uitvalt of de ICT-infrastructuur plat ligt. Maar dat zijn er tot nu toe slechts 20 procent, meldt onderzoeksbureau Berenschot.

Schokkende uitkomsten

In het rapport van Berenschot naar de mate waarop dergelijke belangrijke instellingen om kunnen gaan met elektriciteits- en ICT-uitval staan schokkende uitkomsten. Ongeveer de helft van alle organisaties denkt dat zij zonder elektriciteit en ICT nog steeds de primaire diensten kunnen leveren. Verreweg de meeste organisaties achten de kans op een grootschalige uitval van ICT en elektriciteit (zeer) klein, zo vermeldt het rapport.

Overigens hebben de organisaties zich in het afgelopen jaar laten bijspijkeren over dit onderwerp. Daardoor zou in het besef van de werkelijkheid bij de organisaties wel wat zijn verbeterd. “In de eerste plaats is er meer duidelijk gekomen wat er nu precies in het (voorgeschreven) continuïteitsplan moet komen en het nut en noodzaak ervan. Inmiddels hebben de meeste organisaties het besef dat er nog een weg te gaan is nu ze beter inzicht hebben." De onderzoekers voegen eraan toe: “Dit is te beschouwen als een stap van 'onbewust onbekwaam' naar 'bewust(er) onbekwaam'."

Kwart is niet bezig met plannen

Niettemin is 25 procent van de organisaties helemaal niet bezig met het onderwerp. Plannen wat te doen bij uitval van ICT en elektriciteit zijn er niet en ook niet in de planning. Simpelweg geen tijd, geen mankracht en dus geen urgentie.

Van die 20 procent van de organisaties die inmiddels wel een plan hebben om een grootschalige uitval aan te kunnen, blijken de plannen helemaal niet zo doortimmerd te zijn als de organisaties zelf aannamen. In het merendeel van de plannen wordt helemaal niet inzichtelijk wat de kritieke processen zijn die worden bedreigd door de uitval, wat de consequenties van de uitval zijn en welke maatregelen de organisatie daar tegenover stelt.

Plannen "willekeurig en niet effectief"

Daardoor is helemaal niet duidelijk wat de effecten zijn als de stroom of ICT uitvalt, menen de onderzoekers. Vooral is niet duidelijk hoe de belangrijkste diensten, de primaire dienstverlening, dan kunnen worden voortgezet. Dat lijkt met name voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid een probleem. Bij grootschalige uitval van elektriciteit of de ICT-infrastructuur is juist inzet op openbare orde en veiligheid een belangrijke taak voor overheden. Berenschot noemt die plannen “willekeurig en niet effectief."

Berenschot meldt dan ook lage verwachtingen te hebben ten aanzien van de continuïteit van de primaire dienstverlening van de overheden en organisaties in openbare orde en veiligheid.