Volgens Bits of Freedom en Stichting Vrijschrift klopt het bedrag in het persbericht van het ministerie van Economische Zaken niet. De 150 miljard die jaarlijks in de namaakindustrie zou omgaan is volgens de twee stichtingen volledig uit de lucht gegrepen.

Rechtvaardiging is onduidelijk

Dat Economische Zaken met het bedrag op de proppen komt is niet verwonderlijk. Het ministerie baseert zich op een rapport van de OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Hoe de getallen precies te rechtvaardigen zijn, blijft onduidelijk.

De Amerikaanse rekenkamer komt tot een heel andere conclusie (pdf). Dat baseert zich op informatie uit 2007 toen 287.000 scheepsvrachten onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat 0,06 procent van het totale handelsvolume uit nagemaakte goederen bestaat. De waarde daarvan is vervolgens weer minder dan de originele producten. Welk prijskaartje hier precies aan hangt kunnen zij niet zeggen, omdat een schatting “te onnauwkeurig” zou zijn.

Als de rekenkamer gelijk heeft, betekent dat dat er geen basis is voor welk bedrag dan ook en dat het argument van EZ voor ACTA en de voorgestelde maatregelen voor internetters daar niet langer door kunnen worden onderbouwd.

De cijfers zijn nep

“De bedragen over namaak zijn gewoon nep”, concludeert Ante Wessels van Stichting Vrijschrift. Hij is verbolgen over het feit dat de cijfers wel gebruikt worden voor het introduceren van een verdrag, maar dat de gevolgen van ACTA nog altijd niet duidelijk zijn.

Ook Bits of Freedom reageert boos. "Dit is volstrekt niet acceptabel. EZ probeert het controversiële ACTA-verdrag te rechtvaardigen met cijfers waarvan ze zelf weet dat die niet betrouwbaar zijn”, stelt directeur Ot van Daalen. “De cijfers bewijzen alleen maar dat dit ACTA-verdrag democratische legitimeit mist."

Geheime tekst

Daarmee doelt Van Daalen op de manier waarop het handelsverdrag tot stand komt. De onderhandelingen vinden in het diepste geheim plaats en mensen wie het aangaat krijgen slechts mondjesmaat officiële informatie. Wel lekt regelmatig een concepttekst uit.

Gisteren werd de concepttekst van de onderhandelingen van eind augustus gelekt. Regelmatig vindt er overleg plaats, vorige weekin Washington en komende maand in Japan. Ook Nederland doet daaraan mee, al heeft ons land weinig in te brengen.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft - behalve het aangeven van de bron voor de in hun persbericht gebruikte cijfers - geen inhoudelijke reactie gegeven op de kritiek.