De Franse overheid heeft ervoor gezorgd, zoals een beschaafd land betaamt, dat er in parken openbaar wifi-toegang tot internet is. Je kan daar dus op je gemak buiten in het gras zitten denken, met je vrienden chatten en wat werken als het zo uitkomt.

Onlangs pikte ik een voorstel op via Bill St. Arnaud uit Canada: vraag de overheid om open, gratis wifi-toegang te geven aan alle burgers die op bezoek zijn in openbare gebouwen. Dat voorstel wil ik graag ook in Nederland introduceren.

Inmiddels heb ik het lumineuze idee via Twitter rondgestuurd en heb ik namens de 'digitale burgers', u dus, een petitie opgesteld die u hier kunt ondertekenen.

Regeerakkoord

Mijn doel is dat een of meer 'progressieve' politieke partijen in Nederland dit voorstel als programmapunt meenemen als 'positieve differentiator' in de komende verkiezingen. En uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon in het regeerakkoord terechtkomen.

Kortom, ik pleit voor wifi in alle gemeentehuizen, provinciepaleizen, bibliotheken, rechtbanken, enzovoorts, maar ook op stations, luchthavens en in postkantoren. Op dergelijke locaties moet je nu juist vaak net dat ene digitale document ophoesten om een discussie te plekke te kunnen beslechten. Moet je dan eerst langs de dichtstbijzijnde McDonalds gaan om even op internet te kunnen kijken? Dat kan beter.

Kost heel weinig

Mijn voorstel geeft een extra boost aan de kennismaatschappij en kost relatief heel weinig. Laat de uitwerking maar over aan de operators. Het gaat om gebouwen die van ons allemaal zijn en waar we toch allemaal al aan meebetalen. Het Franse initiatief 'Wi-Fi Gratuit' verdient mijns inziens dan ook absoluut navolging. Onderteken daarom de petitie!

'Citoyen digitale' Jaap van Till is emeritus lector Telecom Networks aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast is adviseur bij Stratix Consulting.