Dit `burgermail'-voorstel komt van Wim Bens, directeur van ict-kenniscentrum Media Plaza. De overheid zou elke burger een officieel e-mailadres kunnen geven, waar alleen berichten van de overheid inkomen en van mensen die via een opt-in systeem worden doorgelaten. Voorwaarde is wel dat de e-mailadressen gratis zijn. Bovendien zouden strenge spamfilters eventuele ongewenste e-mailberichten toch buiten de deur moeten houden, meent Arthur Graaff van Media Plaza. "Het zou de overheid veel geld schelen als zij alle briefwisselingen met burgers via de e-mail zouden versturen", berekent Graaff. "Het onderhouden van enkele mailservers kost ongeveer duizend euro per server per jaar, dat is veel minder dan alle portokosten." De voorstellen van Media Plaza gaan nog verder. "De overheid zou eigenlijk ook naast de filemeldingen op de radio moeten waarschuwen voor virussen of voor spam", aldus Graaff. "Waarom horen we wel over een treinstoring bij Roodeschool en niet over een waarschuwing voor een virus? Die viruswaarschuwing gaat veel meer mensen aan." Media Plaza hoopt dat de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken met de voorstellen aan de slag gaan. Graaff: "Het mooiste zou zijn als bijvoorbeeld gemeenten gaan proefdraaien met dit burgermail-idee. Als het bevalt, kan het uitgebreider worden ingevoerd."