Volgens de brancheorganisatie probeert de overheid een onevenredig deel van de risico's van grootschalige ict-projecten nu af te wentelen op de automatiseerders. De tijden zijn echter veranderd, waardoor verzekeringsmaatschappijen niet alles meer willen dekken. Het is dus tijd voor verandering, aldus Nederland-ICT. "De risico's worden naar ons gevoel niet gelijk gedeeld", licht Philip Todd van de brancheorganisatie toe. "De overheid gaat er vanuit dat verzekeringsmaatschappijen eventuele schade wel vergoeden. Je kunt echter niet alle risico's afwentelen op de leveranciers."

Lusten en lasten

Een ander punt dat hierin meespeelt is de veranderende claimcultuur. Automatiseerders kunnen zich al lang niet meer tegen alle risico's verzekeren, waardoor bepaalde risico's niet afgedekt kunnen worden. "De overheid wil wel de lusten maar niet de lasten. Producten en diensten worden hierdoor duurder. We begrijpen dat de overheid risico's wil afwentelen, maar we hebben het hier over miljoenenprojecten. Dan moet je dus ook samen de risico's durven dragen."

Geheimhouding

Naast het delen van de risico's, is Nederland-ICT er een voorstander van om ambtenaren die betrokken zijn bij ict-aanbestedingen een geheimhoudingsverklaring te laten onderteken. Dit gebeurt volgens de brancheorganisatie in de praktijk lang niet altijd. Vertrouwelijke informatie kan hierdoor op straat komen te liggen en dat kan schadelijk zijn voor de branche. Via geheimhouding kan de ict-sector volgens Nederland-ICT zijn eigen marktwerking min of meer garanderen.