Het platform heeft daarom nu een gedragslijn ontwikkeld, welke dinsdagavond is gepresenteerd. Ook is er een meldpunt in gebruik genomen waar burgers terecht kunnen met klachten over de manier waarop de overheid met hun mail omgaat. "Het moet afgelopen zijn met overheden die niet reageren op e-mail", vindt Marjet van Zuijlen, voorzitter van [email protected], een platform dat in het leven is geroepen om de reacties van burgers op de elektronische overheid bij elkaar te brengen. Van Zuijlen roept dan ook alle overheidsinstanties op om beter met binnenkomende mail om te gaan en sneller te reageren. "Het gaat hier om heel gewone fatsoensregels. Dat lijkt me niet teveel gevraagd." Eind januari concludeerde Advies Overheid.nl dat veel overheden huiverig zijn voor de ambtelijke veranderingen die noodzakelijk zijn voor de `elektronische overheid'. Advies Overheid.nl constateerde dat de overheid internet nog niet serieus neemt. Ondanks dat veel organisaties een eigen website hebben, blijkt het vaak niet mogelijk een product ook direct online af te nemen. Een ander obstakel is dat veel overheidswebsites nog steeds niet aan de minimumeisen voldoen. Ook de interactie tussen overheid en burger laat nog te wensen over. Uit een steekproef van Advies Overheid.nl blijkt bijvoorbeeld dat de helft van alle e-mails niet inhoudelijk wordt beantwoord.