Dit schrijft minister van der Hoeven mede namens minister Plasterk en staatssecretaris Heemskerk in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. De ministeries (EZ en OCW) analyseren dat er onvoldoende durfkapitaal is om technologische startups en beginners in de creatieve industrie in de opstartfase bij te staan.

"Banken investeren niet snel in technostarters omdat de risico’s te groot zijn en de opbrengsten op de korte termijn te laag zijn", schrijven de ministeries. De overheid moet deze startups financieel bijstaan, vooral omdat deze jonge bedrijven een "cruciale rol vervullen in het omzetten van onderzoek in nieuwe producten en diensten". Ook dragen de 'technostarters' steeds meer bij aan de groei van productiviteit en hebben de bedrijven in deze sector meer groeipotentie.

Durfinvesteringen

De ministeries willen investeren door middel van de zogenaamde seed-faciliteit, 'seed'-kapitaal is een eerste vorm van durfinvesteringen in het bedrijf. Vaak komt deze investering in de vorm van geld gecombineerd met hulp op het zakelijke vlak. "De seed-faciliteit is een financieringsinstrument om de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt te stimuleren, zodanig dat participatiemaatschappijen ook investeren in technostarters."

Door het aantrekkelijker te maken voor externe partijen om samen met de overheid geld in startups te steken, hopen de ministeries het totale bedrag in de op te richten fondsen te kunnen verdubbelen van 4 miljoen euro naar 8 miljoen euro. De overheid steekt maximaal 4 miljoen euro in ieder fonds. De private investeerders krijgen bij een investering een verhoogd rendement gecombineerd met een verlaging van het risico.

Twaalf jaar

De ministeries pleiten in de brief voor een bedrijfsmatige aanpak. Dit houdt in dat de startups bij succes de investeringsgelden terugbetalen. Een fonds krijgt een loptijd van twaalf jaar. In de eerste zes jaar wordt er geïnvesteerd. De startups mogen uiterlijk 12 jaar gebruik maken van het fonds, daarna moet het worden geliquideerd.

De fondsen moeten de vorm van een NV, BV, VoF of commanditaire vennootschap krijgen. Deze onderneming moeten ook een 'closed-end venture capital fonds' zijn. Dat betekent dat er een gelimiteerd aantal wordt uitgegeven. Dit in tegenstelling tot open fondsen waarbij op elk moment nieuwe aandelen uitgegeven kunnen worden.

TechnoPartner

Geïnteresseerden kunnen een lening aanvragen bij TechnoPartner, een bedrijf dat technologische startups helpt. Zij beoordelen de aanvraag en publiceren de namen en profielen van goedgekeurde fondsen, vanaf dat moment kan er een beroep worden gedaan op de fondsen door de startups.