Het conflict over een internetheffing in België wordt compleet op de spits gedreven. De federale overheidsdienst (FOD) Economie sleept nu zelf auteursrechtenorganisatie SABAM voor de rechter. SABAM moet zijn eis van 3,4 procent van de omzet van de isp's, zoals die loopt in een andere rechtszaak, intrekken, zo luidt de dagvaarding van de Belgische Staat. Zo niet dan moet SABAM een dwangsom van 100.000 euro per dag betalen, aldus de eis.

Profiteren van contentdiensten

Eerder dit jaar sleepte SABAM de isp’s Belgacom, Telenet en Voo voor de rechter. De providers profiteren van de opkomst van allerlei digitale download- en streamingdiensten, zonder daarvoor de rechthebbenden te compenseren. SABAM eist daarom 3,4 procent van de totale omzet, ongeveer 1 euro per abonnee per maand.

De FOD Economie was eerder al kritisch over deze claim, maar escaleert de kwestie nu met een eigen rechtszaak. Tot grote woede van SABAM. De overheid doorkruist op deze wijze de lopende zaak van SABAM tegen de isp’s en heeft bovendien een “ernstig belangenconflict”, aldus SABAM-directeur Christophe Depreter in een reactie aan Webwereld.

Ernstig belangenconflict

“Voor alle duidelijkheid: de FOD eist van de hoven en rechtbanken dat ze SABAM verbieden een beroep te doen op de hoven en rechtbanken om een rechtsvraag te laten beslechten die een opheldering vereist die van cruciaal belang is voor de auteurs.”

“Eenvoudig gesteld wil de FOD Economie, die controle uitoefent op het privébedrijf SABAM, haar verbieden om auteursrechten te innen bij een onderneming, Belgacom, waarvan hij zelf via de Belgische Staat meerderheidsaandeelhouder is,” fulmineert Depreter.

Daarboven is de overheid ook druk doende met herziening van de auteurswet met een nieuwe toezichthouder. Auteurs vrezen dat, gezien het standpunt van de FOD Economie, deze ‘regulator’ niet over de vereiste onpartijdigheid beschikt.

“Deze ganse historiek getuigt van de intentie van de Minister van Economie om zich te mengen in de vastlegging van de tarieven van SABAM en om de exclusieve rechten van onze auteurs te miskennen.”

SABAM straft internetgebruikers

De zaak die SABAM tegen de internetproviders opgestart is, staat echter los van de stakingsvordering ingediend door de overheid tegen SABAM, stelt de FOD Economie in een reactie. “De FOD Economie is [ook] tegen elke vorm van illegaal downloaden, maar gaat niet akkoord met de zienswijze van Sabam, die als gevolg heeft dat alle internetgebruikers gepenaliseerd worden en die ingaat tegen de e-commercerichtlijn.”