Online gokkers moeten zich vooraf laten registreren en worden digitaal gemonitord om het speelgedrag te volgen. Er komt een leeftijdsbegrenzing, waarborgen voor een eerlijk spelverloop, versterkt toezicht en een integriteittoets van de aanbieders van kansspelen. Dit zijn enkele van de aanbevelingen die staatssecretaris Ella Kalsbeek van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer formuleert. De overheid wil dat het aanbod van kansspelen op internet wettelijk geregeld wordt. In het wetsvoorstel, dat naar verwachting volgend voorjaar wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, worden voorwaarden gesteld die in lijn zijn met die van fysieke kansspelen. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn bescherming van de consument en het tegengaan van criminaliteit.

Online spelverbod

Het risico op gokverslaving wordt verkleind door spelers digitaal te monitoren, denkt Justitie. Bij een te groot spelverlies kan een spelverbod worden opgelegd of een waarschuwing worden verzonden. Ook moet de mogelijkheid worden ingesteld om, net als bijvoorbeeld in de casino's, een maximum speelbedrag in te stellen. De aanbieders van de kansspelen worden verplicht duidelijk zichtbaar en toegankelijk op de site informatie te verschaffen over hulp bij gokverslaving. Alle spelers moeten zich vooraf laten registreren waarmee wordt voorkomen dat minderjarigen gebruik maken van de digitale kansspelen.

Eerlijk spelverloop

Om een eerlijk spelverloop te garanderen moet iedere aanbieder van een digitaal kansspel zich laten registreren en certificeren. Vooraf wordt door een aparte instelling getoetst of het spel voldoet aan criteria als het toevalskarakter, het gemiddeld uurverlies, de inzet per basisspel en de wijze van uitkeren. Als het aan Justitie ligt komt een beperkt aantal kansspelaanbieders in aanmerking voor een vergunning voor een periode van twee tot drie jaar. Overigens is het nu al mogelijk om via het web een gokje te wagen. Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft echter uiteraard geen enkele controle over de huidige aanbieders van gokspelen, die vaak vanuit schimmige eilandgroepjes opereren. Vorig jaar ging de ministerraad al akkoord met het voorstel van toenmalige staatssecretaris Job Cohen in het rapport 'Nieuwe ronden, nieuwe kansen'. Hierin werd al een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan aanbieders van gokspelen via internet moeten voldoen.