Net als een jaar geleden heeft het ministerie van binnenlandse zaken een peiling laten verrichten naar de online handel en wandel van de overheid. De onderzoekers zochten honderden websites op van gemeenten, provincies en rijksdiensten – maar ook van rijks- en stedelijke musea, archiefdiensten en waterschappen. Ook zijn gesprekken gevoerd met meer dan honderd ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de website. Het aantal overheidsinstellingen dat de weg naar cyberspace heeft gevonden is verdubbeld: was een jaar geleden bij het eerste onderzoek nog maar een kwart van de gemeenten digitaal aanwezig, nu heeft al meer dan de helft een plekje in de virtuele wereld veroverd. De onderzoekers noemen het aanbod gevarieerd: gemeenten zetten de informatie uit hun eigen gids op het World Wide Web, er zijn brochures, raadsverslagen en persberichten. Ook zijn er catalogi van musea en archieven te vinden. In sommige gevallen kunnen burgers informatie opvragen of hun stem doen gelden via e-mail. Het onderzoek spreekt van "een schat aan informatie", die belangstellende burgers betrekt bij het reilen en zeilen van de overheid: die wordt zo doorzichtiger voor het publiek. Al deze informatie "is een belangrijke voorwaarde voor het uitoefenen van een actief burgerschap". De mening van de "belangstellende" burger is in het onderzoek niet gepeild. De onderzoekers merken wel op dat het veel website ontbreekt aan `back-office-backup': de aansluiting van het digitale gebeuren met de werkelijke organisatie. Het is een probleem dat de overheid met het bedrijfsleven deelt. De website oogt mooi, maar levert geen extra voordeel op voor de gebruiker. Een paspoort regelen per Internet of een geboorte aangeven is er nog niet bij. Het is ook niet duidelijk in hoeverre het net bijdraagt tot bevordering van een `teledemocratie'. Eerder deze maand werd bijvoorbeeld duidelijk dat stemmen per telefoon nauwelijks extra kiezers op de been brengt. De digitale trek van de overheid is de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Kohnstamm van binnenlandse zaken. Zijn departement heeft richtlijnen opgesteld voor instellingen die de stap naar het Internet willen maken (een `handreiking'). Via een website vraagt Kohnstamm om commentaar op zijn verrichtingen en het onderzoek.