Op die manier willen Justitie en de staten zich ervan vergewissen dat Microsoft zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt bij de antitrustschikking in 2001. Microsoft en de Amerikaanse overheid kwamen destijds overeen dat het softwarebedrijf makers van zogeheten 'middleware' (browsers, instant messengers, en mediasoftware) geen strobreed in de weg mag leggen. Windows-gebruikers en computerleveranciers moeten de 'middleware' van Microsoft eenvoudig kunnen vervangen door die van concurrenten. Naar verwachting zal Longhorn in 2006 op de markt komen. Een eerste b├Ętaversie staat gepland voor begin 2005. Ook Service Pack 2 voor Windows XP wordt aan een strenge controle onderworpen. Een technische commissie van het ministerie van Justitie en de staten bekijkt of het service pack voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de schikking. Volgens de site WinBeta heeft Microsoft overigens enkele programmeurs uit zijn Longhorn-team overgeheveld naar de afdeling die zich bezighoudt met Service Pack 2.