Dat blijkt uit een onderzoek van Pew Internet and American Life Project. Waar Amazon een jaaromzet van 2,8 miljard dollar behaalde in 2000, verkocht de Amerikaanse overheid voor in totaal 3,6 miljard dollar producten via internet.Volgens het onderzoek worden vanaf in ieder geval 164 overheidssites goederen aan het publiek verkocht. Maar de overheid blijkt vooral een sterke positie als `e-bankier' te hebben. De Treasury Department, ofwel het ministerie van Financiën, nam liefst 3,3 van de 3,6 miljard dollar voor rekening. Dat bedrag werd opgehaald met de verkoop van obligaties en andere waardepapieren.De resterende omzet werd behaald met de verkoop van wel zeer uiteenlopende producten. Zo veilt het Bureau of Land Management wilde mustangs (paarden), en zijn er op een andere site huizen te koop die voorheen in het bezit waren van de kustwacht. Verder zijn er bij de Library of Congress bluesopnamen uit de jaren 40 te koop en kan men bij meerdere sites terecht voor de helikopters, boten en juwelen die de politie bij criminelen in beslag heeft genomen.Maar ondanks de hoge omzet en het gevarieerde productaanbod, heeft de overheid volgens de onderzoekers nog het nodige te leren op het gebied van verkopen via internet. Zo kan er maar bij weinig sites online een bestelling worden geplaatst. Meestal moet een geïnteresseerde bellen of een formulier van de site printen en dat via de post opsturen.Verder ontbreekt een centraal punt vanwaar de verkopen worden gecoördineerd, het aanbod is verspreid over talloze sites. Bovendien worden de verkopen op die verschillende sites niet expliciet onder de aandacht van de internetter gebracht.Tot slot is het niet duidelijk hoeveel de overheid nu daadwerkelijk aan de online verkopen verdient. De opbrengsten worden niet zorgvuldig bijgehouden. Het geld wordt meestal ondergebracht bij de algemene begroting of teruggesluisd naar de verkopende instelling die met de opbrengst zijn website kan verbeteren.