Volgens het ministerie van Economische Zaken levert het programma, genaamd ICT & Administratieve Lasten 2003 – 2006, een 'belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het kabinet om de bureaucratie terug te dringen en de regelzucht te bestrijden'.

Volgens het ministerie kan met behulp ict de uitwisseling van gegevens tussen het bedrijfsleven en overheid worden vergemakkelijkt. Het belangrijkste onderdeel van het programma is het zogenoemde Bedrijvenloket. Hiermee moet de informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven in goede banen worden geleid.

Bij dit virtuele loket moeten bedrijven gemakkelijk toegang krijgen tot overheidsinformatie. De zogenoemde 'overheidstransactiepoort' moet er vervolgens voor zorgen dat de verzonden gegevens op een veilige manier bij de juiste instantie terechtkomen.

Bedrijven moeten nu nog gegevens aan verscheidene instanties afzonderlijk verstrekken. Via het Bedrijvenloket zou dit nog maar één keer nodig zijn.