Ook trekt de regering meer geld uit voor toponderzoek. Voor buitenlandse kenniswerkers moet het makkelijker worden om Nederland binnen te komen. Deze plannen passen in de doelstelling van het kabinet om Nederland tot de Europese voorhoede op het gebied van innovatie te laten behoren.

De ict- en telecombranche toont zich tevreden over de plannen van het kabinet om extra te investeren in kennis en innovatie, zo stelt brancheorganisatie ICT-Office (voorheen Nederland-ICT).

"De extra aandacht voor toponderzoek voorziet nadrukkelijk in een behoefte van de markt", meent ICT-Office. Volgens de organisatie is het nodig om een 'substantieel deel' van het geld voor toponderzoek te gebruiken voor de overdracht van kennis naar het bedrijfsleven.

Troonrede

In de troonrede kwam ict er dinsdagmiddag bekaaid vanaf. De woorden 'internet' en 'ict' kwamen niet in het verhaal voor. Wel wees de koningin tijdens haar toespraak voor de Staten-Generaal in een zinnetje op het belang van 'innovatie en kennisuitwisseling'.

In de Miljoenennota komt het woord 'internet' acht keer voor. In de meeste gevallen gaat het echter om verwijzingen naar documenten die op internet staan. Ict komt er met achttien vermeldingen beter vanaf.