Donner vindt het een ondoenlijke klus om de bijna 400 websites van het Rijk allemaal aan te passen zodat ze aan de webrichtlijnen voldoen. “Naar verwachting zou dit tot een kostbare en langdurige operatie leiden", schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij vindt het effectiever om het aantal websites te saneren.

Een groot deel van de 400 websites zijn losstaande websites die alleen maar statische informatie bevatten. Donner wil er zoveel mogelijk schrappen en de content onderbrengen in de paraplusite Rijksoverheid.nl “waar mogelijk en relevant". De sites die na de sanering nog overblijven, moeten dan wel volledig voldoen aan de webrichtlijnen.

Betere en duidelijke regels

Donner gaat in overleg met de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl en andere belanghebbende organisaties. Uit dat overleg moet een toetsingsmodel komen “dat recht doet aan de werkelijke toegankelijkheid" van de overheidwebsites. De huidige toetsing doet volgens Donner geen recht aan de werkelijkheid.

Gemeenten worden verplicht om de webrichtlijnen te volgen, schrijft Donner verder. Eerder dit jaar bleek dat 98 procent van de gemeenten niet aan de webrichtlijnen voldoet. Inmiddels hebben 21 gemeenten een waarmerk voor toegankelijkheid, negen ervan voldoen zelfs volledig aan de webrichtlijnen. Eind 2012 moeten alle gemeenten voldoen aan de eerste vereisten van de richtlijnen en eind 2015 aan alle vereisten.