Dit concludeert Ernst & Young (E&Y) in zijn zevende ICT Barometer, een tweemaandelijks onderzoek onder zeshonderd professionals naar de ontwikkelingen op het gebied van ict. De ict-markt staat volgens E&Y sterk onder druk door de bezuinigingen bij het bedrijfsleven. De overheid blijft echter investeren, en compenseert hiermee een groot deel van de ict-malaise. Als grote afnemer van ict-producten voelt de overheid de economische malaise ook in de portemonnee. De Nederlandse overheid probeert hierdoor producten tegen een lagere prijs in te kopen. Volgens E&Y oefent de overheid zelfs meer druk uit op de prijzen dan het bedrijfsleven. Door deze `dubbelrol' is de overheid volgens E&Y voor een groot deel verantwoordelijk voor de ict-prijzenslag.

Kwaliteit

Saillant detail is overigens dat uit het onderzoek ook blijkt dat de overheid vaker met minder kwaliteit genoegen neemt om een lagere prijs te bedingen. E&Y ziet dit als een `gevaarlijke ontwikkeling'. "De bereidheid om in te leveren op kwaliteit ten gunste van de prijs, leidt op termijn tot grote problemen zoals storingen en uitval", licht Jacob Verschuur, directeur van E&Y, toe. "De kosten voor onderhoud zullen straks daarom ook toenemen. De vraag is alleen of dit een gewenste ontwikkeling is. Van de overheid zouden wij een verstandiger beleid verwachten."