Daarmee gaat de minister in tegen het advies dat Capgemini Consulting heeft opgesteld op verzoek van het kabinet. Het rijk wil meer grip krijgen op de ict-projecten die stelselmatig (financieel) ontsporen en minister Donner formuleert nu maatregelen op basis van het advies van Capgemini.

De ict-directeuren op de diverse departementen blijken niet altijd geschikt voor hun taak en missen daarnaast ook nog eens wat bevoegdheden, zo heeft Capgemini geconstateerd. Het onderzoek van de consultants, laat zien dat twee jaar nadat het toenmalige kabinet een pakket maatregelen heeft getroffen, er nog steeds veel schort aan de beheersing van de ict-projecten binnen ministeries. “In nog te veel gevallen is er sprake van overschrijdingen in kosten en tijd’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende opgewassen

Twee jaar geleden besloot het kabinet om van cio’s aan te stellen op de verschillende departementen, maar die blijken nu onvoldoende opgewassen tegen de problemen. Daarom komt Donner nu met aanvullende maatregelen, die vooral de positie van de cio’s steviger moeten maken in de eigen departementale organisaties.

De cio’s krijgen voortaan een veto op het starten van grote ict-projecten, en ook over ict-projecten die minder dan 20 miljoen euro kosten, maar wel een hoog risico met zich meebrengen. De cio’s rapporteren vervolgens aan de Rijks-cio, Maarten Hillenaar, die vervolgens bekijkt of er binnen het aangemelde project de mogelijkheid is om generieke componenten uit andere projecten te hergebruiken, ook van andere ministeries.

Samen software kopen

Daarnaast moet meer worden gekeken naar het gemeenschappelijk aanschaffen van software door de ministeries. Ook moet voordat er zelf software wordt ontwikkeld, gekeken worden of er ergens in de rijksdienst niet al een soortgelijke bestaande applicatie aanwezig is. De cio’s moeten daarover blijvend overleggen.

Ook ‘best pratices’ en ‘lessons learned’ moeten worden gedeeld, ook op een lager niveau. Capgemini deed namelijk de pijnlijke constatering dat het ict-kennisniveau van de hogere ambtenaren tekort schiet. Met name de interne opdrachtgevers vanuit de organisatie leunen op juridisch-bestuurlijke kennis en missen meer bedrijfskundige competenties.

Wel zwaardere taken, maar geen geld

“Het kabinet neemt de aanbeveling om de cio beslissingsbevoegd te maken over ict-budgetten niet over”, schrijft Donner aan de Tweede Kamer. De minister vindt dat een dergelijke bevoegdheid “de relatieve onafhankelijkheid van de cio ten aanzien van het primaire proces zou kunnen verminderen.” Volgens Donner zijn de ict-budgetten integraal onderdeel van bredere beleidsprogramma’s en kunnen daardoor niet los worden gekoppeld. “Een aparte ict-begroting is dus niet opportuun.”

Donner vindt dat vanaf 2011, wanneer de risicovolle ict-projecten jaarlijks worden gerapporteerd aan de Kamer, de kosten al inzichtelijk moeten worden gemaakt. Daarnaast komt er een rijksbreed rapportagesysteem om “de totstandkoming van volgende rapportages te stroomlijnen.”

beperkingen in de rijkscloud

Donner heeft de Kamer tevens een bijlage bij de brief gestuurd, waarin onder meer wordt ingegaan op cloud computing. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van Kamerlid Van der Burg. In de bijlage wordt in algemene zin ingegaan op de voor- en nadelen van cloud computing en wordt niet verwezen naar eventuele plannen. Eerst wil Donner daarvoor een strategie uitwerken, die in dit voorjaar naar de Kamer wordt gestuurd.

Wel wordt geconstateerd dat de rijksverheid “in het verleden” veel specifieke toepassingen heeft laten ontwikkelen die gebruik maken van technieken “die niet tot slecht aansluiten op actuele technologische ontwikkelingen” en dat daardoor de vorming van een zo genomende rijkscloud wordt beperkt.