Dit meldt het ministerie van Financiën. GOUD is bedoeld als eerste stap om een 'overheidsbrede standaardisatie' van it-structuren te realiseren. De overheid heeft vijf bedrijven benaderd voor een offerte. Uiteindelijk hebben alleen Getronics PinkRoccade en PQR een offerte uitgebracht. Die twee partijen is gevraagd een Proof of Concept te maken. Het ministerie vond beide plannen even goed en koos de goedkoopste optie.

De GOUD-werkplek wordt gebaseerd op het Future-Ready Workspace concept van Getronics. Een werplek 'die op kosteneffectieve wijze de productiviteit verhoogt' belooft het bedrijf op zijn site. Met dit systeem hoopt de overheid migratieproblemen op te lossen door serverbased computing en softwarevirtualisatie toe te passen. Hierdoor kan er ook flexibeler gewerkt worden.

In het nieuws

GOUD kwam onder vuur te liggen toen bleek dat het plan expliciet vroeg om technologie van Microsoft. Dat is opvallend omdat de overheid juist via het Actieplan Nederland Open en in Verbinding van staatssecretaris Heemskerk open standaarden en open source software wil stimuleren. Na publicatie door Webwereld, werd de (geheime) aanbesteding enigszins aangepast.

Het ministerie van Financiën gaat samen met zes andere ministeries aan de slag om het technisch ontwerp van de werkplekken te maken.