Dit heeft minister Jorritsma van Economische Zaken bekendgemaakt. Het gaat om een nieuwe subsidieregeling voor lokale en regionale proeven met breedbandinternet. Het doel van de proefprojecten is `om na te gaan op welke manier de uitrol van breedbandinternet in Nederland kan worden gestimuleerd'. In de proefprojecten gaat het om 10 Mbps breedbandverbindingen, ongeveer 150 maal sneller is dan bijvoorbeeld een ISDN-verbinding. "De aanleg van een breedbandinfrastructuur blijft tot nu toe achter bij de ambitie van Nederland om voorop te lopen op het gebied van ICT", zo stelt EZ onomwonden. Goede en wijdvertakte breedbandaansluitingen zijn in de visie van het ministerie voorwaarde voor het starten van `nieuwe digitale diensten die de Nederlandse kennissamenleving en kenniseconomie naar een hoger plan tillen'. Het ministerie van Economische Zaken trekt in totaal 6 miljoen euro uit voor de subsidieregeling. Gemeenten kunnen met projectvoorstellen komen voor een breedbandproef. Per project wordt maximaal anderhalf miljoen euro toegekend.

Stopcontact

Te denken valt bijvoorbeeld aan proeven met kabel, DSL of internet via het stopcontact. Energiebedrijf NUON experimenteert met dit laatste. Deze week werd bekend dat de huidige experimenten met internet via het stopcontact succesvol verlopen. Nu nog zou het systeem slechts vier keer zo snel zijn als ISDN, maar NUON verwacht dat de snelheid de komende tijd flink kan worden opgevoerd. Internet via het stopcontact zou vooral een uitkomst zijn voor landelijke gebieden, waar het aanbieden van ADSL of kabelinternet niet loont. De regeling van EZ is nadrukkelijk niet bedoeld als tegemoetkoming in de investeringskosten van marktpartijen die breedbandinfrastructuur willen aanleggen. Wel mogen de gemeenten het geld aanwenden voor `ondersteuning in proces- of organisatiekosten', voorlichting en communicatie.