De toezichthouder concludeert na een eerste onderzoek dat door de overname de concurrentie kan worden belemmerd op de markten voor breedband internet. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze overname een vergunning is vereist. Zodra KPN een vergunning heeft aangevraagd, doet de NMa nader onderzoek naar de gevolgen van de overname voor de concurrentie.

Tiscali is actief als internetprovider waarbij het bedrijf internetdiensten aanbiedt aan eindgebruikers, de zogenaamde retailmarkt. Tevens beschikt Tiscali beschikt over een eigen DSL-netwerk waarop diensten aan andere internetproviders worden aangeboden, de zogenaamde wholesalemarkt. Op beide breedbandmarkten stijgt het marktaandeel van KPN met circa 5 procent, waardoor het marktaandeel op ongeveer 50 procent uitkomt.

Volgens de Nma blijkt uit het eerste onderzoek dat wholesale-afnemers van Tiscali na de overname geen reële uitwijkmogelijkheden overhouden voor de inkoop van hun diensten. Ook zijn volgens de Nma de toetredingsbarrières om een eigen DSL-netwerk aan te leggen hoog. Bovendien wordt door de overname de mogelijkheid verminderd voor de resterende DSL-spelers om gezamenlijk hun slagkracht te vergroten, zo blijkt uit het onderzoek

De Nma vindt het hierdoor aannemelijk dat de concurrentiekracht van overige internetproviders wordt verminderd.

Op 8 december heeft de NMa de fusie tussen Casema, Essent en Multikabel goedgekeurd. Op de markt voor breedbandinternet hebben deze kabelmaatschappijen een beduidend kleiner gezamenlijk marktaandeel, zo oordeelt de toezichthouder.

Indien KPN een vergunning aanvraagt, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de overname wel of niet wordt toegestaan.