Het later dit jaar uit te brengen service pack is meer dan een verzameling updates en softwarepleisters. Microsoft wil het pakket ook benutten om enkele significante veranderingen in zijn besturingssysteem aan te brengen. Deze moeten als doel de veiligheid te verbeteren. Het streven gaat echter ten koste van de zogenoemde terugwaartse compatibiliteit. Microsoft vindt op dit moment het vergroten van de veiligheid van groter belang dan de vraag of alle programma's binnen het vernieuwde besturingssysteem wel goed blijven werken. Ontwikkelaars is daarom verstaan gegeven hun applicaties grondig te controleren om het functioneren in Windows XP SP2 te waarborgen. Programma's die niet veilig zijn, worden door SP2 onherroepelijk afgebroken, zo waarschuwt Tony Goodhew, een product manager van de ontwikkelingstak van Microsoft. Volgens Goodhew is veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid van Microsoft, maar ook van de derde partijen. Microsoft probeert deze boodschap over te brengen op de zogenoemde Developer Days die wereldwijd worden gehouden voor ontwikkelaars.