Downhill Battle begon eerder deze week met het verspreiden van het Service Pack 2 voor Windows XP via het p2p-netwerk BitTorrent. De groep wilde hiermee naar eigen zeggen aantonen dat uitwisselnetwerken wel degelijk voor meer zaken worden gebruikt dan voor het illegaal verspreiden van muziek en films. Microsoft blijkt niet ingenomen te zijn met het experiment. Downhill Battle is dan ook inmiddels verordonneerd ermee te stoppen, iets waaraan de groep gehoor heeft gegeven. "We hebben dit keer geen zin om dwars te liggen", aldus de initiatiefnemers. Het experiment is volgens Downhill Battle sowieso al een groot succes omdat hiermee is bewezen dat `bestandsdeeltechnologie mensen zonder groot budget of serverpark de mogelijkheid geeft zelf problemen op te lossen, zonder dat zij hierbij op de overheid of grote bedrijven hoeven te wachten'. De eenvoudigste manier om aan het Service Pack 2 te komen, is volgens Microsoft via de automatische update. De software – die Windows XP een stuk veiliger moet maken – is ook handmatig vanaf de Microsoft-site te downloaden. Tot nu toe blijken de meeste problemen na het installeren van het omvangrijke pakket eenvoudig op te lossen. Uit een inventarisatie van Sans komt naar voren dat 76 procent geen, of hele kleine, moeilijkheden ondervond. Enkelen maken evenwel melding van het compleet opnieuw moeten installeren van XP.