Boober.nl, een site waar mensen zonder tussenkomst van een bank elkaar geld lenen, spande de rechtszaak aan om een AFM-besluit te schorsen. In het besluit stelt de financiële toezichthouder dat de site een vergunning nodig heeft, omdat de uitleners te zien zouden zijn 'professionele spelers'.

"Maar wij hebben een maximumbedrag van 39.000 euro ingesteld wat mensen bij ons maximaal kunnen uitlenen. Van het bedrag wat je daarvan verdient, kan je toch niet leven?", reageert Boober-directeur Guus Drijver. "De overheidsbemoeienis is aan het doorslaan. We hopen dat dit een maatschappelijke discussie losmaakt."

Bovendien vindt Boober dat de Wet op het financieel toezicht, die 1 januari inging, niet op de site van toepassing is, omdat er in Nederland op dat moment nog geen sprake was van peer-to-peer-lenen. De term p2p-lenen slaat op sites waarbij internetters elkaar geld uitlenen, waarbij de banken buitenspel staan.

De bestuursrechter in Rotterdam beslist volgende week over een eventuele schorsing van het AFM-besluit. Daarna start de inhoudelijke behandeling van het bezwaar van Boober. AFM-woordvoerster Drea Berghorst zegt dat de toezichthouder samen met De Nederlandse Bank al maanden in gesprek is met Boober. "Het gaat om de vraag wat voor soort financiële dienstverlening de site levert en of het bedrijf vergunningplichtig is." Verder wil ze over het AFM-standpunt weinig kwijt 'vanwege de geheimhoudingsplicht'.

Verenigd

Intussen maken gebruikers van Boober zich zorgen over de gevolgen van de acties van de toezichthouders voor de toekomst van de p2p-leensite. De uitleners bij Boober hebben zich onlangs zelfs verenigd in een eigen belangenorganisatie, de Peer-to-peer Investeerders Vereniging Nederland (PIVN).

De PIVN heeft zestig leden en is voortgekomen uit Van der Toorns site Booberwatch.nl. In het forum op die site uiten Boober-gebruikers ook hun bezorgheid. Volgens PIVN-secretaris Richard van der Toorn bestaat er 'veel onduidelijkheid' over het conflict tussen Boober en AFM. "Wij horen daar weinig over. Binnenkort hebben wij als vereniging een gesprek met Boober. De AFM is een van onze zorgenpunten. Wat gebeurt er als de AFM de stekker eruit trekt?" Drijver denkt dat de 'lopende zaken sowieso kunnen doorgaan'. "Maar ik kan daarover nog weinig toezeggen."

De vereniging heeft ook nog vragen over de faillisementsconstructie van Boober. "We vragen ons af wat er zou gebeuren als Boober failliet zou gaan." Boober ontvangt een half procent van de leensom van de uitlener en de lener.

De site zegt nu 1,4 miljoen euro aan uitstaande leningen te hebben. Aan investeerders is geen gebrek: er is bijna acht keer meer geld beschikbaar dan er wordt uitgeleend. Maar veel tijd gaat zitten in het controleren en selecteren van de leners. Internationale voorbeelden van p2p-sites zijn Zopa en Prosper.com.