Daags nadat de rechter de boete voor Thomas-Rasset (32) verlaagde van 1,92 miljoen tot 54.000 dollar, heeft de Recording Industry Association of America (RIAA) een schikkingsvoortstel gedaan. Als de 32-jarige moeder van vier kinderen aan de rechter zou vragen om het laatste vonnis te vernietigen, dan zou de RIAA de te betalen boete verlagen naar 25.000 dollar. CNET kreeg inzage in het schikkingsvoorstel.

Thomas-Rasset verwerpt het voorstel, laat een van haar advocaten weten. Ook met de boeteverlaging naar 54.000 dollar wordt niet geaccepteerd. De advocaten van de p2p-moeder gaan doorprocederen totdat Thomas-Rasset niks meer hoeft te betalen.

Waarom de RIAA een schikkingsvoorstel deed in ruil voor de vernietiging van het laatste vonnis is onduidelijk. De organisatie zou een precedentwerking tegen kunnen gaan van de uitspraken van een rechter die de eerste boete 'monsterlijk' en 'bijna onwettig' noemde.

RIAA: schande

De RIAA betreurt dat Thomas-Rasset niet akkoord gaat. "Het is een schande dat mevrouw Thomas-Rasset verantwoordelijkheid voor haar acties blijft ontkennen, in plaats van het aanvaarden van een redelijke schikking om deze zaak te sluiten", zegt de orginsatie.

De RIAA had gehoopt de zaak met de schikking te beëindigen. "Niemand heeft er een belang bij een derde rechtszaak." Wel dreigde de organisatie om de boeteverlaging naar 54.000 dollar aan te vechten als Thomas-Rasset de schikking zou weigeren.

Kinderen schuldig?

Het verweer van Thomas-Rasset is niet consistent geweest. In de tweede rechtszaak beschuldigde de huismoeder opeens haar kinderen en een ex-vriend van het gebruik van de p2p-software. Eerder ontkende ze het down- en uploaden van 24 liedjes via Kazaa.

Ondertussen stelt een Duitse rechter dat ouders aansprakelijk zijn voor filesharing door hun kinderen. In die zaak verdedigde de moeder zich tevergeefs door te zeggen dat ze haar kinderen verbood om bestanden te delen. De 1.000 liedjes zouden gedeeld zijn zonder haar medeweten.