Een onderzoek (pdf) in opdracht van het Canadese ministerie van Economische Zaken onder tweeduizend respondenten concludeert dat er voor de gehele Canadese bevolking géén directe relatie is tussen het delen van muziekbestanden via p2p-netwerken en de verkoop van cd's.

Binnen de subpopulatie van p2p-gebruikers constateerden de onderzoekers wél een sterk positief verband tussen het delen van muziekbestanden en het kopen van cd's: hoe meer downloads, hoe meer gekochte cd's. Voor elke twaalf via p2p-netwerken gedownloade liedjes per jaar nam het aantal aankopen toe met 0,44 cd's per jaar.

Dit statistische verband is echter niet per sé causaal en kan ook een indicatie zijn dat veel actieve p2p-delers fanatieke muziekliefhebbers zijn die óók veel cd's kopen. Het positieve verband tussen p2p en muziekverkoop gaat overigens niet op voor betaalde downloads van bijvoorbeeld de iTunes Store. Binnen de subgroep van p2p-gebruikers hebben de onderzoekers geen duidelijk verband kunnen constateren tussen het delen van muziek via p2p en het downloaden van betaalde muziekbestanden.

De conclusies sluiten aan bij ander onderzoek dat net zo min een verband kon vaststellen tussen p2p-downloads en legale muziekverkoop. Een eerdere Canadese studie wees ook al op de positieve relatie tussen p2p-gebruikers en cd-verkoop. Op Slashdot heeft zich intussen een verhitte polemiek ontsponnen over de implicaties van de conclusies en de betekenis van dergelijke statistische exercities.