Dat stelt althans Marjolein Drent van de Universiteit Twente in haar promotie-onderzoek. Het overheidsbeleid is erop gericht de toekomstige docent voor te bereiden op onderwijs waar ict een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het uitgangspunt van het beleid is dat onderwijsinstellingen zelf bepalen hoe zij gebruikmaken van ict voor het verbeteren en het vernieuwen van het onderwijs, aldus de onderzoekster.

Toch geven pabo's hun studenten maar zelden het goede voorbeeld hoe ict in de klas gebruikt kan worden, aldus Drent. Volgens haar bepalen nu individuele docenten zelf de koers op het gebied van ict-gebruik en niet de instellingen.

Persoonlijke voorkeuren spelen vooral een rol. Slechts een kleine groep docenten is binnen de lerarenopleidingen wel in staat om ict in het onderwijs te integreren. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze docenten is hun actieve houding en 'persoonlijk ondernemerschap'.

Opleidingen zouden van boven af meer sturing moeten geven, stelt Drent. Dit zou kunnen als de overheid kwaliteitseisen opstelt over ict-gebruik op lerarenopleidingen. Een toekomstige docent moet op die manier aan minimalie kwaliteitseisen voldoen.