Inzet van de slepende zaak is een vinding van Xerox voor het herkennen van handgeschreven notities op een pda-scherm. In 1997 spande Xerox hiervoor een zaak aan tegen US Robotics, een voorloper van PalmOne. Deze zou zonder toestemming gebruikmaken van de handschriftsoftware. De jaren hierna deden rechters diverse uitspraken in de lastige patentzaak, waarin Xerox en PalmOne beurtelings in het gelijk werden gesteld. Zo bepaalde rechter Telesca van de districtsrechtbank in New York in juni 2000 nog dat Palm niet dezelfde technologie gebruikte als Xerox. In oktober 2001 werd dit besluit herzien nadat een hogere rechtbank vond dat Telesca de technieken niet goed had geïnterpreteerd. Hierna mocht Xerox de champagne ontkurken: het patent zou geldig zijn en Palm zou er misbruik van hebben gemaakt. In zijn laatste beslissing stelt Telesca nu echter toch dat het patent ongeldig zou zijn. Hij is tot deze conclusie gekomen na grondige bestudering van eerdere vergelijkbare oplossingen. Juristen van PalmOne verklaarden al eerder dat er, voordat Xerox zijn zogenoemde Unistroke-patent kreeg, ten minste drie technologieën bestonden die hetzelfde doen.