Op Europees niveau gooien bedrijven zelfs 4,7 miljard euro per jaar weg omdat zij niet in staat zijn de papierstroom efficiënt te beheren. Tot deze conclusie komt althans `documentspecialist' Danka. Nog geen kwart van de Europese overheidsorganisaties (23 procent) heeft volgens de onderzoekers een strategie voor het documentbeheer. Dit zorgt ervoor dat er onnodig veel geld wordt verkwist, aldus Danka. Het ministerie van Sociale Zaken zou bijvoorbeeld 148 miljoen euro kunnen besparen als zij efficiënter om zouden gaan met hun papierstromen. De ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Economische Zaken zouden respectievelijk 42 miljoen, 41 miljoen en 40 miljoen euro kunnen besparen. "Elk onderdeel van de overheid staat onder druk om kosten te besparen", zegt Erik van der Sande, marketingdirecteur van Danka Nederland. "Documentbeheer is duidelijk een zwak punt dat moet worden aangepakt. Danka heeft voor dit onderzoek overigens `een zeer conservatief model' ontwikkeld om het uitgavenniveau van de ministeries te kunnen schatten. De potentiële kostenbesparing is dan ook een schatting. Wel zeggen de onderzoekers rekening te hebben gehouden met `bestaande beheermethoden en –strategieën'. Hierbij is wel uitgegaan van de (geschatte) maximaal haalbare kostenbesparing.