Een werkgroep is een middel dat de politiek voor handen heeft, net als de parlementaire enquête. Een werkgroep heeft minder middelen, maar mag wel deskundigen ondervragen. De werkgroep, die valt onder de Kamercommissie voor Justitie, gaat volgens SP-kamerlid Arda Gerkens onderzoeken wat de 'knelpunten zijn tussen het Auteursrecht en de huidige maatschappelijke en technische ontwikkelingen'.

Naast de SP kan het voorstel ook rekenen op de steun van CDA-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven-Kok en VVD'er Fred Teeven, aldus Gerkens. De PvdA overweegt eveneens steun.

Minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) kondigde eerder ook aan met een toekomstvisie op het auteursrecht te komen, nu dat onder druk staat door digitaal kopieergedrag. Maar ondanks herhaalde verzoeken van Kamerleden is die visie er nog niet gekomen. SP, CDA en VVD vinden dat het onderwerp nu te vaak op de lange baan is geschoven.

Verdieping

Gerkens: 'Het duurt te lang, maar bovendien wil de Kamer een verdiepingsslag maken. Het gaat echt om ons fundamenteel te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn en eventuele oplossingsrichtingen te schetsen. Dat wil niet zeggen dat we het Auteursrecht gaan hervormen dat is volgens mij ook onhaalbaar. Wel is er kans dat er een en ander in de uitvoering gaat wijzigen, maar niets is zeker zolang we niet goed weten welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.'

De werkgroep gaat onder meer onderzoeken welke scenario's er mogelijk zouden zijn om te komen tot een vergoeding voor auteursrechthebbenden voor het massale downloaden uit illegale bron. De brief met de onderzoeksopdracht voor de parlementaire werkgroep wordt komende week verstuurd. De werkgroep moet al over enkele maanden tot resultaten leiden, waarna er volgens Gerkens nog voor de zomer een Kamerdebat over de materie volgt. 'We moeten alle dilemma's en oplossingen helder krijgen. Ik wil hierover voor de zomer een groot debat in de Kamer, anders eet ik mijn hoed op.'

De politiek moet volgens haar meer informatie krijgen om betere beslissingen te kunnen maken over onderwerpen als de thuiskopieheffing op mp3-spelers en hd-recorders. 'Ik kan anders aan mijn achterban niet uitleggen waarom we als parlement bepaalde keuzes maken.' Eerdere parlementaire werkgroepen gingen onder meer over de Nota Ruimtelijke Ordening of de besluitvorming over Navo-missies.

Gedoogmodel

Auteursrechtenorganisatie NORMA deed tijens het Noorderslag-seminar in Groningen een opmerkelijke suggestie als een van de mogelijke toekomstscenario's: een nieuw stelsel waarbij naast heffingen op alle opslagmedia de niet-commerciële uploads worden gedoogd. Nu is het uploaden van auteursrechtelijk materiaal strafbaar, downloaden is dat vooralsnog niet.

Volgens Erwin Angad-Gaur, bestuurslid van de NORMA, zou er een onderzoek moeten komen naar de impact van een verbod op niet-commerciële uploads. Alleen de grote piraten zouden dan strafrechtelijk worden aangepakt. Hij vergeleek het scenario's met het gedoogbeleid rond coffeeshops. In de zaal op het Noorderslag-seminar klonk van vertegenwoordigers van de muziekindustrie weinig steun voor deze NORMA-proefballon.

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die vorige week de rechtszaak namens de NORMA tegen de Staat over de kopieerheffing op mp3-spelers en hd-recorders verloor, toonde zich in de discussie voorstander van een uitbreiding van het huidige heffingensysteem. 'Het is misschien 'rough justice', maar nog altijd beter dan geen justice', aldus de advocaat.

Alberdingk Thijm vertegenwoordigde jaren geleden nog de makers van het p2p-programma KaZaA. Maar volgens hem waren ook zij destijds ook al van mening dat het 'principieel onrechtvaardig' zou zijn als artiesten en acteurs helemaal geen vergoeding voor het kopiëren van hun werk zouden krijgen.

Remixen moet

Sample-artiest en vj Eboman zei zaterdag tijdens het Noorderslag-seminar dat hij vindt dat de huidige Auteurswet sterk verouderd is en geen antwoord heeft op de manier waarop volgens hem mensen tegenwoordig 'in beelden met elkaar communiceren'. 'Remixen en samplen bloedt dood door juridische kwesties ingezet door een industrie die zijn inkomsten wil beschermen. Ik wil komen met een statement daar tegen.' Allerlei gebruik van muziek en beelden is volgens Eboman in de praktijk niet meer tegen te gaan. 'Zodra iets digitaal is, ben je het kwijt en kan iedereen er mee doen wat hij wil.'